سه شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵, ۱۰:۱۶
جستجو
 
Email

 e-mail

 

مرتضی کلهر

سمت : رئیس اداره امور عمومی معاونت دانشجویی ، فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک