دفاتر مشاوره فعال

آدرس دفاتر مشاوره فعال 

 

دفتر ستــاد

آدرس

کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی ، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی اداره مشاوره

تلفن

38368865 -38353860

ساعت کار

از شنبه تا چهارشنبه ، از ساعت 8 الی 15

مسئول

پرستو عباسپور

کارشناسان

سحر رفیعی و سارا احمدی

دفتر مشاوره  خوابگاه طالقانی

آدرس

کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی ، بیمارستان طالقانی

ساعت کار

یکشنبه ، سه شنبه از ساعت 16 الی 21

مشاور

سهیلا امیدی

دفتر مشاوره خوابگاه بوستان پسران

آدرس

کرمانشاه ، روبروی بیمارستان امام رضا ، خوابگاه بوستان

ساعت کار

یکشنبه ، سه شنبه از ساعت 16 الی 21

مشاور

محسن محمدی

دفتر مشاوره  خوابگاه مفتح 

آدرس

کرمانشاه ، روبروی فروشگاه رفاه ، خوابگاه مفتح

ساعت کار

روزهای ( شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه) ، از ساعت 16 الی 21

مشاور               

افسر مهران نیا

دفتر مشاوره خوابگاه بوستان دختران

آدرس

کرمانشاه ، بلوار پرستار ، روبروی بیمارستان امام رضا (ع)

ساعت کار

یکشنبه ، سه شنبه از ساعت 16 الی 21

مشاور

لیدا سعیدی

 دفتر مشاوره و هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی

آدرس

کرمانشاه ، میدان ایثار ، بلوار دولت آباد ، دانشکده پرستاری و مامایی

ساعت کار

شنبه ، دوشنبه ، چهار شنبه در ساعات اداری

مشاور

لیدا سعیدی

 دفتر مشاوره و هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده داروسازی

آدرس

کرمانشاه ، بلوار شهید شیرودی ، خیابان دانشگاه ، بلوار پرستار ، دانشکده داروسازی

ساعت کار

شنبه و چهارشنبه در ساعات اداری

مشاور

زهرا السادات مهدیون

  دفتر مشاوره و هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده پزشکی

آدرس

کرمانشاه ، بلوار شهید شیرودی ، خیابان دانشگاه دانشکده پزشکی

تلفن

34274618

ساعت کار

شنبه ، دو شنبه و چهارشنبه در ساعات اداری

مشاور

سهیلا امیدی

 دفتر مشاوره و هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده پیراپزشکی

آدرس

کرمانشاه ، میدان ایثار ، بلوار دولت آباد ، دانشکده پیرا پزشکی

تلفن

38262042

ساعت کار

شنبه ، دو شنبه و چهارشنبه در ساعات اداری 

مشاور

محسن محمدی