مدیر دانشجویی

  
زرین فام

نام و نام خانوادگی : حسین زرین فام

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی  و دانشجوی دکترای علوم سیاسی

 سمت :  مدیر دانشجویی

سوابق اجرایی :
1-عضو هیئت علمی و رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اسلام آباد غرب
2-عضو هیئت علمی و مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
3-مدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 

شماره تماس :38367397
ملاقات عمومی :
با هماهنگی قبلی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 12 ظهر