خوابگاه های دانشجویی

 
 اسامی خوابگاههای دانشجویی
 

نام خوابگاه

 

نوع کاربری

سرپرست 

تلفن

 

آدرس

 
 

طالقانی 1

 

دخترانه مجردی

 خانم کبری پرنوری

(سرپرست موقت)

38369836

38367510

38369833

 

بلوار شهید بهشتی بیمارستان آیت الله طالقانی


 

طالقانی 2

 

دخترانه مجردی

  خانم کبری پرنوری

(سرپرست موقت)

 38369836

38367510

38369833

 بلوار شهید بهشتی بیمارستان آیت الله طالقانی
 

شهید مفتح بلوک 37

 

دخترانه مجردی

 

آقای پرویز مرادی

 34247257

34243860

34242094

 34242088

 

بلوار شهید شیرودی

 ( طاقبستان )-جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه-بلوک 37- خوابگاه شهید مفتح

 

شهید مفتح بلوک 48

 

دخترانه مجردی

 

آقای پرویز مرادی

 34242160

34720300

 

بلوار شهید شیرودی ( طاقبستان )-جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه-بلوک 38- خوابگاه شهید مفتح

 

بوستان

 

پسرانه مجردی

 

آقای مهدی شکاری

 34276905

34276507

6-34276502

 

باغ ابریشم بلوارپرستار

رو به روی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع)

 مطهری پسرانه مجردی آقای داریوش کهراریان 37274432 چهارراه جوانشیر چهل متری غربی مطهری حدفاصل چهارراه جوانشیر -وکیل آقا روبه روی مدرسه راهنمایی شاهد
 میلاد  خوابگاه متاهلین آقای یوسف عبداللهی  38367398 شهرک معلم خیابان دهخدا-مجتمع راهان بلوک 1 و 9
 22 بهمن  خوابگاه متاهلین  آقای یوسف عبداللهی  38367398 سه راه 22 بهمن پشت دفتر هواپیمایی هما