سه شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵, ۱۰:۲۱
جستجو
 
Email

 e-mail

 

متقاضی خوابگاه دانشجویان --جدیدالورود
مدارک لازم جهت پذیرش و اسکان در خوابگاههای دانشجویی
مدارک خوابگاه
نظر به کمبود فضای خوابگاهی، پذیرش واسکان دانشجویان ساکن حومه شهر کـرمـانـشـاه
کمبود فضای خوابگاه
آیین نامه اسکان خوابگاههای دانشجویی
آیین نامه اسکان