معرفی

 

سمت : سرپرست اداره تغذیه

مدرک تحصیلی :

 تلفن تماس: 34274625
ملاقات عمومی :با هماهنگی قبلی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 ظهر