رزرو غذا

نحوه رزرو غذا:

1-ابتدا کارت خود را به قسمت پایین دستگاه ( سمت راست) نزدیک کنید).

2-اگر کارت شما مشکل نداشته باشد روی صفحه نمایش دستگاه جدول رزرو غذا و میزان اعتبار شما نمایش داده می شود .

3-با فشار دادن یکی از دکمه های هفته جاری ، یک هفته بعد،دو هفته بعد،هفته مورد نظر جهت رزرو غذا را انتخاب کنید .

4-وعده هایی که بصورت چشمک زن می باشند قابل انتخاب است و صفرهای ثابت را نمی توان رزرو نمود .

5-برای رزرو هر وعده دلخواه کافیست تا دکمه مربوط به آن را فشار دهید تا صفر چشمک زن به عدد یک تبدیل شود .

6-سپس دکمه تایید را فشار دهید تا غذاهای رزرو شده ثبت گردد.

7-در صورت تمایل جهت اطمینان از صحت خریدهای انجام شده مراحل 1و2 را تکرار کنید .

نکات در مورد شکل :

1- عدد (1) در جدول به معنی انتخاب کردن غذا برای سلف سرویس شماره یک می باشد .

2-چنانچه اعتبار شما کمتر از مبلغ یک وعده باشد با فشار دادن دکمه وعده ، غذا رزرو می شود .

3-در وعده هایی که بصورت چشمک زن نمی باشد رزرو غذا ممکن نیست .

4-علامت X به این معنی می باشد که شما در آن وعده غذا خورده اید .

5-در صورتیکه آن مرکز بیشتر از یک سلف سرویس داشته باشد ، می توان از طریق دکمه های انتخاب سلف، شماره سلف را تغییر دهید .

6-این عدد شماره سلف را نمایش می دهد .

7-پس دادن وعده : می توانید با فشردن دکمه وعده مربوطه ، آن را از حالت رزرو ثابت به حالت صفر چشمک زن تبدیل نمائید و دکمه تایید را فشار دهید ( در صورتی که مهلت خرید / پس دادن به اتمام نرسیده باشد) .

8-دکمه انصراف: توجه داشته باشید که از این دکمه برای پس دادن غذای رزرو شده استفاده نمی گردد و فقط با استفاده از این دکمه می توانید عملیات جاری را لغو نمایید .

دریافت غذا :

 *کارت خود را به قسمت پایین ( سمت راست) نزدیک کنید .

*بسته به شرایط یکی از پیغام های زیر بر روی صفحه نمایش دستگاه نشان داده می شود .

1-(( ژتون دارد)) شما از قبل برای آن وعده غذا رزرو نموده اید .

2-((ژتون ندارد)) شما برای آن وعده غذا رزرو نکرده اید .

3-(( خورده شده)) شما غذای آن وعده را خورده اید .

4-(( کاربر نامعتبر)) مشخصات شما در سیستم تعریف نشده است .

5-(( سلف نامعتبر)) شما برای این سلف غذا رزرو نکرده اید .

6-(( تاریخ کارت گذشته)) مدت اعتبار کارت شما به پایان رسیده است .

7-((کانال غیر مجاز)) شما اجازه استفاده از این دستگاه را ندارید .

8-((خارج از وعده)) در ساعات مجاز تحویل غذا نیستید .

سایر امکانات:

دستگاه سالن غذاخوری صحت رزرواسیون و یا عدم آن را بصورت های زیر می تواند اعلام نماید :

الف: فعال بودن صدای آلارم( دینگ دینگ) به معنی ژتون دارد .

ب: کشیدن بوق ممتد به معنی ژتون ندارد .

ج:روشن کردن یکی از چراغ های سه چراغی به دستگاه به معنی ژتون دارد .

چ:چاپ فیش ، به این دستگاه می توان چاپگر فیش متصل نمود تا در زمانی که شخص یتون دارد یک فیش برای وی چاپ نماید .