شرح وظایف

1) طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز واحدهای تابعه

2)ارتقاء و تعمیرات سخت افزاردر حوزه معاونت

4) طراحی و پیاده سازی شبکه ها اینترنت خوابگاههای دانشجویی

5) رفع عیوب نرم افزاری حوزه معاونت و واحدهای تابعه

6) برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پرسنل و دانشجویان

7) راه اندازی سیستم  ام آی اس در حوزه معاونت

8) مدیریت و راهبری نرم افزارهای مختلف وزارتخانه ای

9) همکاری در بروز رسانی وب سایت

10) نگهداری و پشتیبانی از سرورهای مستقر در معاونت

11) تلاش در راستای ارتقاء سطح علمی پرسنل در راستای وظایف کاری

12) بروز رسانی پرسنل واحد از طریق آموزش های تخصصی

13) ارائه آمار و گزارشات مورد نیاز مدیریت

14) همکاری در آموزش و پیاده سازی اتوماسیون اداری

15) توسعه افزار    ام. آی . اس   به سایر معاونت ها ، دانشکده ها و سایر مراکز وابسته به دانشگاه

16) اجراء بکارگیری آخرین یافته ای فناوری اطلاعات در معاونت

17) نگهداری و استفاده بهینه از امکانات

18) نظارت بر عملکرد و اجرای کامل قراردادها در زمینه فناوری اطلاعات

19) پیگیری و انجام سایر امور محوله