نتایج مسابقات تنیس روی میز آقایان ( دانشجویی)

نفر اول حامد میره                                                    دانشگاه آزاد اسلامی

   

نفر دوم علی جلیلیان                                                دانشگاه آزاد اسلامی

 

نفر سوم امیر سروش                                               غیر انتفاعی زاگرس

 

نفر سوم فاتح احمدی                                              پیام نور کرمانشاه