اولین همایش در  استان
 زمان :22 آذر ماه 1388
مکان :آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا (ع) 
محورها : اهدای عضو  - فروش عضو - نیکوکاری - فقر