گزارش عملکرد

 

گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 90 واحد  امور عمومی

 

1-  برگزاری مناقصه ها و استعلام بها و صورتجلسه ها جهت عملیات عمرانی و تاسیساتی خوابگاههای ( بوستان طالقانی مفتح میلاد مطهری سلف سرویس )

2- تنظیم قراردادهای عمرانی و تاسیساتی به مبلغ

3- نظارت بر عملیات عمرانی و تاسیساتی خوابگاههای ( بوستان طالقانی مفتح میلاد مطهری سلف سرویس )

4- ارسال نامه هماهنگی با دفتر فنی جهت اخذ شروع به کار و پایانکار عملیات عمرانی و تاسیساتی

5- ارسال نامه به تامین اجتماعی و اداره دارائی جهت پرداخت بیمه و مالیات پیمانکاران

6-تهیه 438 مورد درخواست خرید و تکمیل امضاء در خواستها

7-پیگیری خرید تا مرحله ورود به انبار معاونت دانشجویی فرهنگی

8-توزیع درخواست خرید متناسب با نوع خرید به واحد کارپردازی

9-صدور  380 مورد حواله انبار

10-     انبارگردانی و اعلام نیاز انبار و خرید کلی

 

گزارش عملکرد پشتیبانی تدارکات از 20/3/90 الی 25/7/90

1-  ثبت ، پرداخت و پیگیری کلیه امورات مربوط به قبوض ( آب برق تلفن گاز )

2-  تهیه شناسامه  خودروهای واحد نقلیه و درج در خواستها در آن

3- ارائه خدمات ( نظافت ، جابه جایی وسائل ، و ....) به کلیه واحدهای معاونت دانشجویی فرهنگی -  اداره امور فرهنگی : 36 روز کتابخانه و ..... ) ( 35 روز جهت مناسبتها )

-اداره خوابگاهها ( 181 روز کارگری ) ( 4 مورد کرایه نیسان )

-  بسیج کارمندی ( 8 روز )

- اداره تغذیه ( 78 روز )

-  انبار( 10 روز )( 8 مورد کرایه نیسان

- روابط عمومی ( 2 روز )

- ستاد ( 44 روز )

-اداره  مشاوره  ( 2 روز )

- اداره تربیت بدنی ( 50 روز )

- امین اموال ( 6روز)

4- پشتیبانی کلیه برنامه های فرهنگی ( تامین نیروهای خدماتی پذیرایی انجام قراردادهای سمعی و بصری طنز موسیقی سخنرانی ) در خواست خرید و تهیه موارد مورد نیاز جهت برنامه های فرهنگی که شامل

- جشن شعبانیه 18/4 ( بسیج دانشجویی )

- جشن شعبانیه 19/4/ شورای فرهنگی

- جشن میلاد امام حسن مجتی (ع) 23/5

- همایش دانشجویان جدیدالورود صحنه 5و6/7/90

- جشن امام رضا(ع)  17/7

- مراسم شبی پرخاطره