جمعه، ۸ خرداد ۱۳۹۴, ۱۶:۳۰
جستجو
 
Email

 e-mail

ابزار
تغییر اندازه فونت:
اخبار
نتایج مسابقه مرحله مقدماتی شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور
نتایج مسابقه مرحله مقدماتی شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 

 

نتایج مسابقه مرحله مقدماتی شانزدهمین جشنواره قرآنی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور

ردیف نام و نام خانوادگی رشته صحت حفظ تجوید وقف و ابتدا صوت لحن نمره
1

حسن نظر پور

قرائت   75/30 20 15 18 75/78
2

علی شیرزادی

قرائت   25 5/15 14 14 5/62
3

نحسین کریمی

قرائت   29 18 14 5/18 5/74
4

یاسر احمدی

قرائت   30 20 5/25 17 5/77
5

محمد مهدی خشعی

قرائت   20 19 5/14 14 5/74
6

داود شاکری

قرائت     19 13 5/14 5/24
                 

 

۱۱ دی ۱۳۸۹ ۱۱:۵۴