1- ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت های دانشجوئی در قالب کانونهای فرهنگی هنری و ادبی و ... ( کانون قرآن – کانون هلال احمر – کانون نشریات – انجمن ادبی و موسیقی – خوشنوسی – ترجمه و فیلم و ....)
2 - برگزاری جشن ، مراسم مختلف اعیاد مذهبی ملی ، اسلامی ، انقلابی ، جشنواره ها از قبیل شب شعر – دعای کمیل و توسل و راهپیمایی – جنگ شادی ( در طول سال ) جشن فارغ التحصیلی – همایشها و گردهمایی ها و .....
3- ارائه فیلم – نوار کاست و ویدئویی آموزشی ( قرآن – زبان و علوم مختلف و ... ) سینمایی جهت استفاده دانشجویان و کارکنان          
4-برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری
5- ایجاد و توسعه کتابخانه ها و نوارخانه های خوابگاههای دانشجوئی و نظارت بر حسن اجراء آنها
6-فیلمبرداری و تهیه عکس از مراسم و جشنهای مختلف در سطح دانشگاه و ایجاد آرشیو .
7-نمایش فیلم سینمائی در خوابگاهها .
8- کوشش در بالا بردن سطح آگاهی و فرهنگ اسلامی دانشجویان و شکوفایی استعدادهای خلاق هنری و ادبی  .
9-فراهم آوردن امکانات لازم برای رشد و شکوفایی  استعدادهای خلاق هنری و ادبی در بین دانشجویان .
10- حمایت و پشتیبانی ( نقدی و غیر نقدی ) از تشکل ها و نهادهای فرهنگی وکانونها جهت فعالیت های هنری وادبی وفرهنگی و ...
11- مطالعه و بررسی طرحهای فرهنگی ارائه شده از جانب دانشجویان و اقدام در خصوص اجرای طرحهای تصویبی .
12 - ایجاد فعالیتهای مکمل برای دانشجویان و کارکنان بمنظور تقویت بنیه جسمی و روحی آنها .