مدیر فرهنگی

بهمن الماسی

نام: بهمن

نام خانوادگی : الماسی

مدرک تحصیلی : کارشناس و کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

تارخ تولد : 1345

سوابق اجرایی : 20سال

شماره تماس :08338353943
ملاقات با مدیریت فرهنگی و فوق برنامه :با هماهنگی قبلی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15 عصر