مدیر فرهنگی

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه :
فعالیت های دانشجویی در زمینه های علمی و فرهنگی یکی از مشخصه های بارز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بوده که در طول زمان گسترده تر و متنوع تر شده است . مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه بر اساس سیاست های کلان فرهنگی دانشگاه و بهره گیری از نیروهای مستعد دانشگاهی و همکاری متولیان فرهنگی دانشگاه از جمله نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ، سازمان بسیج جامعه پزشکی ، جهاد دانشگاهی ، بسیج دانشجویی و ... وظیفه مدیریت فعالیت های فرهنگی در سطح استید ، کارکنان و دانشجویان و اعمال نظارت و حمایت های لازم را بر عهده دارد . 
از جمله فعالیت های زیر مجموعه این معاونت می توان به کانون های فرهنگی ، هنری ، انجمن های علمی دانشجویی - تشکل های اسلامی - نشریات دانشجویی - کارگاه های آموزشی - برگزاری نمایشگاه های فرهنگی - قرآنی و هنری - مسابقات و جشنواره های فرهنگی هنری - اردوها و بازدیدهای علمی اشاره نمود .
 

نام: بهمن

نام خانوادگی : الماسی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

تارخ تولد : 1345

سوابق اجرایی : 31 سال

شماره تماس :08338353943
ملاقات با مدیریت فرهنگی و فوق برنامه :با هماهنگی قبلی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 15 عصر