سه شنبه، ۲۸ دی ۱۳۹۵, ۱۰:۱۶
جستجو
 
Email

 e-mail

امکانات ورزشی خوابگاه طالقانی
امکانات ورزشی خوابگاه طالقانی
1 - تاتامی
2 - دستگاهای بدنسازی

3 - میز پینگ پنگ