آیین نامه شورای سیاست گذاری

 

  آیین نامه شورای سیاست گذاری ورزش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

ماده 1- هدف :

با توجه به رسالت دانشگاه علوم  پزشکی در ارتقاء سطح سلامت جامعه و ضرورت توجه ویژه به مقوله ورزش به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر در حفظ سلامتی افراد، به منظور هماهنگی ، تعیین ضوابط لازم و اتخاذ تصمیمات اساسی و کلان در بخش ورزش دانشگاه علوم  پزشکی و تصویب برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی، بهره‌ مندی مفید و شایسته از ورزش در جهت افزایش سلامت جسمی و روانی دانشجویان و کارکنان، ارتقاء سطح فعالیت‌های علمی، طب ورزش همچنین به منظور هماهنگی فعالیت های ورزشی در سطح دانشگاه وادارات وابسته و پیشگیری از اتلاف منابع و امکانات و استفاده از ظرفیتهای موجود ، شورای هماهنگی ورزش در دانشگاه علوم  پزشکی تشکیل میگردد.  

ماده 2 - وظایف شورا:

1- تلاش برای گسترش ورزش با مخاطب دانشجویان،کارکنان وخانواده های آنان

2- ایجاد هماهنگی های لازم با اداره ورزش وجوانان و سایر دستگاهها و سازمانهای ذیربط در راستای ارتقاء سلامت آحاد جامعه به طور عموم و ورزشکاران به طور اخص.

3- تصویب طرح‌ها، برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های   ورزش در دانشگاه .

4- هماهنگی و پیگیری در خصوص اخذ و هزینه اعتبارات 1% مصوب.

5- ایجاد هماهنگی بین بخشی در اجرای برنامه‌‌ها و فعالیت‌های ورزشی دانشجوئی و کارمندی دانشگاه ومراکز تابعه

6ـ تعیین اولویت و نحوه توسعه و گسترش اماکن ورزشی در دانشگاه‌‌ ومراکز وابسته.

7 ـ پیشنهاد بودجه برنامه‌های سالیانه .

8 ـ بررسی و تصویب اعزام تیم‌های ورزشی منتخب دانشجویان وکارکنان به مسابقات منطقه ای  و کشوری برگزاری مسابقات درون دانشگاهی منطقه ای وکشوری .

9 ـ هماهنگی و ارتباط با اداره کل ورزش وجوانان و سایر مراکز ورزشی ذیربط در جهت تعاملات فرابخشی .

10 ـ استماع گزارش سالانه دبیر شورا در مورد عملکرد تربیت بدنی دانشگاه ومراکز وابسته .

ماده 3 - اعضاء شورا جمعاً 13 نفر :

1- ریاست دانشگاه(رئیس)

2-  معاون امور دانشجویی و فرهنگی (نائب رئیس)

3- مدیرتربیت بدنی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی (دبیر)

4- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی یا نماینده تام الاختیار (عضو)

5- معاون  بهداشتی وسلامت یا نماینده تام الاختیار (عضو)

6-  معاون آموزشی یا نماینده تام الاختیار (عضو)     

7 -  معاون غذا و دارو یا نماینده تام الاختیار (عضو)   

8 -مسئول امور زنان وخانواده  (عضو)        

9- نماینده دانشجویان(عضو)

10-نماینده کارکنان   (عضو)

11-نماینده هیئت علمی  (عضو)

12-نماینده مدیران مراکز درمانی (عضو)

13نماینده مدیران آموزشی واداری (عضو)

حسب مورد سایر افراد با پیشنهاد دبیر و تصویب رئیس یا نائب رئیس به جلسه دعوت میگردند.

تبصره 1- در صورت معرفی نماینده از سوی معاونتها ، ابلاغ نماینده توسط رئیس شورا صادر میگردد. 

ماده 4- شورا میتواند برای کارشناسی موضوعات ، کارگروههای مشورتی لازم را با تایید رئیس شورا تشکیل دهد. نظرات این کارگروهها به شورا گزارش می شود.

ماده 5 -  وظایف دبیر شورا  : 

* دبیر شورا مدیرتربیت بدنی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع می‌باشد که وظایف زیر را انجام می‌دهد.  

 • بررسی و ارائه پیشنهادها و گزارش‌های ارسالی از کمیته‌های مشورتی تخصصی به شورا.  

 • ارسال دستور جلسه برای اعضاء شورا.

 • دعوت از اعضاء شورا برای مشارکت در جلسات عادی و فوق‌العاده.

 • تهیه و تنظیم صورت جلسات و ارسال آن برای اعضاء شورا.

 • پیگیری مصوبات شورا و گزارش به رئیس.

  ماده 6-  شورا در هر سال حداقل چهار جلسه عادی و در صورت لزوم به دستور رییس شورا و یا به پیشنهاد دبیر شورا و یا درخواست کتبی یک سوم اعضاء و تصویب رئیس جلسه فوق العاده نیز خواهد داشت.

  ماده 7- شورا با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن حداقل با 7 رأی موافق(نصف+1) معتبر می‌باشد.

  ماده 8- کلیه مصوبات شورا پس از امضاء رئیس دانشگاه یا نایب رئیس شورا قابل اجرا می باشد .

  ماده 9 ـ دبیرخانه شورا در تربیت بدنی معاونت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
  مستقر می‌باشد.

  این آیین نامه در  9ماده و 1 تبصره  در پنجاه و چهارمین جلسه شورای سیاست گذاری دانشگاه به تصویب رسید.