مشاوره

انسان به عنوان اشرف مخلوقات پیچیده ترین آفریده الهی است و به عنوان یک موجود مختار و مسئول، رفتارش متاثر از عوامل و شرایط متعــــددی می باشد. تامین بهداشت روانی و فراهم سازی مقدمات رشد و تحول و تکامل شناختی، عاطفی و رفتاری این مخلوق در چارچوب ضوابطی که دین مبین اسلام به منظور تربیت انسان ارائه نموده است، وظیفه ای می باشد که نیازمند تلاش، برنامه ریزی، هدایت، حسن اجرا، ارزیابی و نظارت مداوم است. در این راستا با شناخت صحیح از اصول تحول سالم وعوامل بازدارنده ی آن،می توان اقدام به پیشگیری نموده و در مواردی که مشکل رفتاری بروز کرده است ، با استفاده از  روش های علمی و آگاهی از خصوصیات تربیتی روان شناختی افراد به درمان مساله اقدام نمود

اداره مشاوره ی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از اسفند ماه 1369 تاکنون در زمینه ی ارائه خدمات روان شناسی و مشاوره ای به دانشجویان و دانشگاهیان مشغول فعالیت می باشد. مشاوره و راهنمایی پیرامون مسائل فردی ، بین فردی ، خانوادگی ، شخصیتی ، اجتماعی ، تعاملات خوابگاهی و دوری از خانواده و جنبه های وسیع تر مشکلات روحی می باشد. از عمده فعالیت های اداره مشاوره ، مشاوره دانشجویان است ، که با مراجعه شخصی دانشجو و یا از طریق اینترنت و یا مشاوره تلفنی  انجام می پذیرد.  این واحد دارای یک مرکز ستادی ، در معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه واقع در بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 علوم پزشکی ، و نیز 8 دفتر مشاوره در خوابگاه های طالقانی شماره 1 (دختران) ، شهید مفتح (دختران)، بوستان (پسران و دختران) و دانشکده های :پزشکی ، داروسازی، پیرا پزشکی، پرستاری-مامایی، بهداشت و دندان پزشکی می باشد

 

در حال حاضر در این حوزه یک نفر دکترای روانشناسی (رییس اداره ) و پنج نفر کارشناس ارشد روانشناسی(دو آقا و سه خانم) یک نفر دانشجوی دکترای روانشناسی(خانم) و همکاران پاره وقت سه نفر دانشجوی دکترای روانشناسی(خانم) و سه نفر کارشناس ارشد روانشناسی(دو خانم و یک آقا) مشغول ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره می باشند. ضمنا یک نفر روانپزشک ( خانم ) روزهای سه شنبه از ساعت 12 الی 15 با این اداره همکاری می کنند.

 

مشاوره-----مردادماه 93-2مشاوره-مردادماه 93-1 

 

 


 

 

 

 

آدرس و شمارهای تماس

کرمانشاه :
       بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی معاونت دانشجوئی ،  فرهنگی  - طبقه دوم اداره مشاوره تلفن : 38353860 38368865 ( 083)