مشاوره تلفنی

 
 

 راه های ارتباطی با اداره مشاوره:

شماره تلفن های اداره مشاوره جهت ارتباط  با رئیس و مشاوران این اداره به شرح ذیل می باشد

08338353860 و 08338368865

کانال تلگرامی بهروان به آدرس t.me/behravankums

Email: kcounselingcenter@kums.ac.ir ایمیل جهت ارتباط الکترونیکی

 

مشاوره تلفنی : شماره تلفن  HOT LINEاداره جهت ارائه خدمات مشاوره ای بصورت تلفنی08338353860 می باشد