دفاتر مشاوره فعال

 

دفتر ستــاد

آدرس

کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی ، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی اداره مشاوره

تلفن

38368865 -38353860

ساعت کار

از شنبه تا چهارشنبه ، از ساعت 8 الی 15

مسئول

دکتر پرستو عباسپور

کارشناسان

سحر رفیعی-  سارا احمدی- محسن محمدی مرتضی محمدی

روانپزشک      

دکتر کتایون ولی نیا روزهای سه شنبه از ساعت 12 الی 15

روانپزشک     

دکتر عمران داوری نژاد کلینیک بیمارستان فارابی

دفتر مشاوره  خوابگاه طالقانی

آدرس

کرمانشاه ، بلوار شهید بهشتی ، بیمارستان طالقانی

ساعت کار

یکشنبه ، سه شنبه از ساعت 16 الی 21

مشاور

سهیلا امیدی

دفتر مشاوره خوابگاه بوستان پسران

آدرس

کرمانشاه ، روبروی بیمارستان امام رضا ، خوابگاه بوستان

ساعت کار

یکشنبه ، سه شنبه از ساعت 16 الی 21

مشاور

مرتضی محمدی

ساعت کار

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه از ساعت 19  الی 22

مشاور

محمدمهدی امیری

دفتر مشاوره  خوابگاه مفتح

آدرس

کرمانشاه ، روبروی فروشگاه رفاه ، خوابگاه مفتح

ساعت کار

یکشنبه و سه شنبه ، از ساعت 17 الی 21

مشاور               

پروین ابراهیمی

دفتر مشاوره خوابگاه بوستان دختران

آدرس

کرمانشاه ، بلوار پرستار ، روبروی بیمارستان امام رضا (ع)

ساعت کار

یکشنبه ، سه شنبه از ساعت17 الی 20

مشاور

نسیم شمس علیزاده

ساعت کار

شنبه و دو شنبه از ساعت17 الی 21

مشاور

اعظم سلیمی

دفتر مشاوره و هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی

آدرس

کرمانشاه ، میدان ایثار ، بلوار دولت آباد ، دانشکده پرستاری و مامایی

ساعت کار

شنبه ، دوشنبه ، در ساعات اداری

مشاور

پروین ابراهیمی

دفتر مشاوره و هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده داروسازی

آدرس

کرمانشاه ، بلوار شهید شیرودی ، خیابان دانشگاه ، بلوار پرستار ، دانشکده داروسازی

ساعت کار

از شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری

مشاور

زهرا السادات مهدیون

 دفتر مشاوره و هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده پزشکی

آدرس

کرمانشاه ، بلوار شهید شیرودی ، خیابان دانشگاه دانشکده پزشکی

ساعت کار

شنبه ، دو شنبه و چهارشنبه در ساعات اداری

مشاور

سهیلا امیدی

ساعت کار

یکشنبه و سه شنبه در ساعات اداری

مشاور

اعظم سلیمی

                                                         

                                                          دفتر مشاوره و هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده پیراپزشکی

آدرس

کرمانشاه ، میدان ایثار ، بلوار دولت آباد ، دانشکده پیرا پزشکی

تلفن

38262042

ساعت کار

شنبه ، دو شنبه و چهارشنبه در ساعات اداری 

مشاور

محسن محمدی

دفتر مشاوره و هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده بهداشت

آدرس

کرمانشاه ، میدان ایثار ، بلوار دولت آباد ، دانشکده بهداشت و تغذیه

تلفن

38281993

ساعت کار

شنبه ، یکشنبه و چهارشنبه در ساعات اداری 

مشاور

سمیرا شیرمحمدی

دفتر مشاوره و هسته پیشرفت تحصیلی دانشکده دندانپزشکی

آدرس

کرمانشاه ، خیابان شریعتی، دانشکده دندانپزشکی

ساعت کار

دوشنبه در ساعات اداری 

مشاور

سمیرا جهاندار