رئیس اداره مشاوره دانشجویان

 

سرکار خانم دکتر فریبا کاکری

سمـــــــــــــت : رئیـــــس اداره مشــــــاوره

 شماره تماس: 08338353860

 

انسان در طول زندگی خود، همواره نیاز به اتخاذ تصمیم دارد. این تصمیمات با رشد و افزایش سن، حساس تر و دارای تاثیر بیشتری بر ابعاد مختلف زندگی فرد می شود. لذا در بسیاری از اوقات، فرد شخصاً نمی تواند نسبت به اتخاذ یک تصمیم موفق اقدام نماید. بنابراین اخذ مشورت از افراد دارای تجربه در آن زمینه اجتناب ناپذیر است. شاید بخاطر همین است که در تعالیم دینی ما نیز مکرراً به فواید مشورت با افراد صاحب صلاحیت تاکید شده است. چه بسیار افرادی که با یک تصمیم شخصی و اشتباه دچار بحران های فراوان در زندگی شده اند و همچنین چه بسیار افرادی که یک تصمیم درست، باعث جهش قابل ملاحظه در ابعاد مختلف زندگی آنها شده است. همچنین در فراز و نشیب های زندگی، همواره مسائل و مشکلاتی برای افراد ایجاد می شود که این مسائل می تواند روال و زندگی طبیعی فرد را با چالش مواجه نماید.

با عنایت به این موارد، همواره نیاز به مراکزی تحت عنوان مشاوره در هر جامعه وجود داشته است تا افراد متخصص بتوانند هم در زمان مسائل و مشکلات و هم در سایر زمان هایی که نیاز به اتخاذ تصمیم مهمی در زندگی یک فرد ایجاد شده است، به ایشان کمک نمایند. مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، با دارا بودن پرسنل و کادر درمان متخصص در ابعاد مختلف شامل روان شناسی، ازدواج و خانواده و تحصیلی در خدمت خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد.

 

بدیهی است اصل اول که در همه اداره مشاوره به ویژه دراداره مشاوره و سلامت روان این دانشگاه به آن پایبند هستیم، اصل محرمانه بودن اطلاعات مراجعین عزیز و حفظ اسرار آنها می باشد. بنابراین  اداره  مشاوره دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به عنوان محرم و شنونده مسائل و مشکلات مراجعین محترم می باشد و امید است به فضل و عنایت خداوند متعال، بتوانیم در رفع این مسائل و اتخاذ تصمیمات مناسب یاری گر شما باشیم.