خدمات

ارائه مشاوره فردی و گروهی به دانشجویان- خدمات مددکاری- ارجاع دانشجو به روانپزشک در صورت لزوم- ارتباط با خانواده ها در جهت بر طرف کردن مشکلات- برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی- برگزاری وبینارهای تخصصی-ارائه مشاوره تلفنی- ارائه مشاوره در دانشکده ها و خوابگاه ها- پایش سلامت روان دانشجویان جدید الورود.