مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنی:

جهت افزایش دسترسی دانشجویان به خدمات مشاوره‌ای در مواقع بحرانی و نیز تسهیل ارتباط دانشجویانی که برای مراجعه حضوری معذوریت‌های خاصی (مثل خجالتی بودن و یا تمایل به ناشناس ماندن) دارند، در تمام اوقات حتی روزهای تعطیل خدمات مشاوره تلفنی به دانشجویان انجام می‌شود. این خدمات در زمینه‌های ازدواج، مسائل عاطفی، تحصیلی، روابط بین فردی، خانوادگی و... انجام می‌شود.

شماره تلفن on call  اداره جهت ارائه خدمات مشاوره ای بصورت تلفنی08338353860 می باشد.