شرح وظایف

نقلیه دانشجویی در محوطه دانشکده داروسازی واقع شده است که دارای چندین دستگاه اتوبوس و مینی بوس می باشد و طبق برنامه اعلام شده دانشجویان عزیز را از خوابگاهها به دانشکده ها و بیمارستانها و بالعکس جابجا میکند.