بیمه خدمات درمانی و حوادث

بیمه دانشجویی

الف - دفترچه بیمه خدمات درمانی
وام بیمه : مدت قرارداد یک سال ، مبلغ ماهیانه به ازای هر نفر 118.000 ریال میباشد.
بر اساس تفاهمنامه فی مابین صندوق رفاه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بیمه خدمات درمانی کلیه دانشجویان و خانواده آنها که تحت پوشش سایر بیمه های درمانی نیستند بیمه خدمات درمانی با عنوان سایر اقشار قرار می گیرند .
- مدت بهره مندی از خدمات درمانی از زمان شروع بیمه تا پایان تحصیل ، ترک تحصیل یا انصراف از تحصیل خواهد بود .
- دانشجویانی که تحت پوشش بیمه والدین هستند در هنگام ثبت نام موظف به ارائه تصویر دفترچه بیمه درمانی خود می باشند .
- دانشجویانی که از ابتدای ورود به دانشگاه به هر دلیل در لیست اسمی از طرف داشنگاه معرفی نشده اند فقط تا ترم دوم مجاز به ثبت نام و معرفی از سوی دانشگاه بوده و از ترم سوم به هیچ عنوان مجاز به ثبت نام بیمه خدمات درمانی نمی باشند .
- دانشجویانی که در سن 25 سالگی از پوشش بیمه والدین خارج می گردند با ارئه مدارک مثبته مجاز به ثبت نام بیمه درمانی می باشند .
- حق سرانه بیمه خدمات درمانی برای دانشجویان و افراد تحت تکفل آنها در هر سال بر اساس نرخ مصوب هیئت وزیران در همان سال می باشد .
- هزینه حق بیمه بصورت 50% سهم دانشگاه و 50% سهم دانشجو می باشد.
- کلیه دانشجویان دوره های روزانه واجد شرایط می توانند برای 50% سهم خود وام بیمه خدمات درمانی درخواست نمایند .
- دانشجویان شبانه صرفا می توانند از وام بیمه استفاده نمایند و مشمول 50% سهم دانشگاه نمی باشند و بایستی 50% بصورت نقدی و 50% بصورت وام و یا 100% نقدی از مزایای خدمات درمانی بهره مند شوند .
- دانشجویان متاهل مرد می توانند از وام بیمه بابت افراد تحت تکفل ( همسر و فرزندران – حداکثر 3 فرزند ) استفاده نمایند .
- دانشجویان زن که به علت شهادت ، فوت ، از کارافتادگی همسر یا متارکه فرزند یا فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می توانند از وام بیمه بهره مند شوند .
 
ب– بیمه حوادث
بر اساس تفاهمنامه فی مابین معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه و شرکت بیمه کار آفرین کلیه دانشجویان تحت پوشش بیمه حوادث  قرار دارند .