معرفی

اداره امور رفاهی دانشجویان یکی از ادرات زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه می باشد که وظیفه برنامه ریزی وام ها وامکانات رفاهی تخصیص داده شده از طرف صندوق رفاه وهمچنین امکانات تخصیصی دانشگاه و پشتیبانی سیستم نرم افزاری صندوق رفاه که در سطح دانشکده و خوابگاهها نصب شده است را بعهده دارد.
که شامل :
وام تحصیلی .
وام مسکن .
وام ضروری .(خرید کالا،المپیاد،حج عمره،رتبه های برتر)
ودیعه مسکن .
دفترچه بیمه خدمات درمانی و بیمه حوادث.
پرداخت وام شهریه به دانشجویان شبانه.
صدور مجوز مشروط برای دانشجویان مقاطع نا پیوسته
صدور تسویه حساب برای فارغ التحصیلان جهت در یافت مدرک . نظام پزشکی . معاونت درمان و سایر ارکان ها .
 
آزاده توانا
سمت :مسئول امور رفاهی

      سحر رفیعی

سمت :کارشناس رفاه

 
     حمیدرضا محمودیان
سمت :کارشناس رفاه
تلفن: 8377084
محل کار : بلوار شهید بهشتی- ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی

ملاقات :با هماهنگی قبلی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 ظهر