خوابگاه های دانشجویی

خوابگاه های دانشجویی

آدرس 

 نام خوابگاه

سرپرست

وضعیت

شماره تماس

بلوار شهید بهشتی بیمارستان آیت الله  طالقانی

طالقانی 1

خانم محترم نظری

دخترانه مجردی

38367510

38369836

بلوار شهید بهشتی بیمارستان آیت الله  طالقانی

 طالقانی2

خانم محترم نظری

دخترانه مجردی

38367510

38369836

بلوار شهید شیرودی جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه خوابگاه شهید مفتح کوچه دبستان یاسین

 شهید مفتح بلوک 37

شهلا زید یحیایی

دخترانه مجردی

 34242094

بلوار شهید شیرودی جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه خوابگاه شهید مفتح کوچه دبستان یاسین

 شهید مفتح بلوک 38

شهلا زید یحیایی

دخترانه مجردی

 34242094

بلوار شهید شیرودی جنب فروشگاه زنجیره ای رفاه خوابگاه شهید مفتح

شهید مفتح بلوک 48

شهلا زید یحیایی

پسرانه مجردی

34242160

باغ ابریشم بلوار پرستار روبه روی مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع)

 بوستان1

 داریوش کهراریان

پسرانه مجردی

34276905

باغ ابریشم بلوار پرستار روبه روی مرکز آموزشی درمانی امام رضا(ع

بوستان2

سکینه رحیمی خو

دخترانه مجردی

34281328

34271374

فرهنگیان فاز2ایستگاه 3کوثرجنوبی کوچه چهارم

شهید الوانی

داریوش رباعی

پسرانه مجردی

34297818

شهرک معلم خیابان دهخدا  مجتمع راهان بلوک 1

میلاد 1 

سیمین آزادی

متاهلین

 38367398

شهرک معلم خیابان دهخدا  مجتمع راهان بلوک 9

 میلاد 9

سیمین آزادی

متاهلین

38367398