رئیس اداره امور خوابگاهها


  1

نام و نام خانوادگی :منصور پاشایی

سمت :  رئیس اداره امور خوابگاهها

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری  و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

شماره تماس : 38367398

ملاقات عمومی : با هماهنگی قبلی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14:30 ظهر