رئیس اداره امور خوابگاهها


 

نام و نام خانوادگی: فاطمه فتحی

سمت: رئیس اداره امور خوابگاهها

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی

شماره تماس :38374221

ملاقات عمومی : با هماهنگی قبلی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14:30 ظهر