بیانیه رسالت

بیانیه رسالت :  

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می کوشد تا با بهره گیری از همه ظرفیت های معنوی و مادی و با تاکید بر نیروی انسانی متعهد و خلاق در جهت گسترش بینش توحیدی و تجلی معنویت و مکارم اخلاق در دانشگاه و حفظ و گسترش ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ، زمینه های ارتقاء سطح کیفی و کمی سلامت فکری ، روحی و جسمی دانشجویان  را به عنوان سرمایه های ملی فراهم سازد .

 اهداف بلند مدت ( 10 ساله )
اهداف کلی
1)توسعه فرهنگ دینی ، ملی و سیاسی دانشجویان و کارکنان
2)ارتقاء سطح سلامت جسمی ، روحی ، روانی و اخلاقی دانشجویان و کارکنان
3)ارتقاء سطح رفاهی دانشجویان

 

استراتژی های اهداف کلی :
1-اتخاذ تدابیر و تامین منابع و بسترهای لازم
2-توسعه اقدامات مشاوره ای ، گسترش سطح ورزش همگانی و قهرمانی و تقویت فوق برنامه های فرهنگی ، هنری
3- توسعه تجهیزات و امکانات رفاهی و اقامتی