نتایج مسابقات کشتی دانشجویی

اوزان

مقام اول

مقام دوم

مقام سوم مشترک

مقام چهارم

55

امیرولی زاده:

 (دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب)

فریبرز واعظی پور:

(دانشگاه رازی)

کورش ناصری :

(دانشگاه پیام نور سنقر)

حسین جعفری:

 (دانشگاه پیام نور سنقر)

 

60

محسن سلیمی منش (دانشگاه علوم پزشکی )

ساسان احمدی کاکاوندی (دانشگاه پیام نور هرسین )

وحید آتش پیکر:

) دانشگاه علوم پزشکی)

 بهنام مرادی:

( دانشگاه رازی )

 

66

علیرضا حسنی:

(دانشگاه پیام نور کنگاور )

کاظم شرکانیان (دانشگاه پیام نور کنگاور )

میلاد واحدی:

( دانشکده سما)

 مهدی جامه شورانی:

 (دانشگاه  رازی )

 

74

مسعود سیابانی:

(دانشگاه پیام نور سنقر

فرهاد غریب دوست  (دانشگاه دالاهو)

اشکان رضائی :

(دانشگاه رازی)

مهدی جامه شورانی:

 (دانشگاه رازی)

 

84

مجید در که:

 (دانشگاه کنگاور)

مصطفی عبدلی (دانشگاه رازی)

حمزه رحیمی :

(دانشکده تربیت معلم رجایی) یزدان گلستانی :

(دانشگاه کنگاور)

 

96

یاسر رضائیان:

 (دانشکده سما

محسن سیف:

 (دانشگاه پیام نور کنگاور )

 

 

120

امیر کمالوند:

 (دانشگاه رازی )

نوید فتاحی:

( دانشگاه علوم پزشکی)