نتایج مسابقات شطرنج دانشجویی

 

محمد علی خاکساری      دانشگاره رازی             نفر اول

پویا خدادادی                  دانشگاه آزاد                 نفر دوم

ارسلان لاهوتی              دانشگاه رازی             نفر سوم