آمادگی جسمانی برادران :

رده سنی زیر 35 :

 اسماعیل شیر بندی ......................اول ( بیمارستان امام علی (ع))

 

                  رستم الیاسی دهنوی ..................... دوم (شبکه هرسین)

 

                  علی جوزی ....................................... سوم ( شبکه سنقر)

 

 

رده سنی 35 تا 40:

نادر درویشی ..................... اول ( مرکز بهداشت شهرستان)

 

                                   فرزاد محمدی..........................دوم ( معاونت درمان )

 

                                  پیمان شمس .............................سوم ( دانشکده پزشکی)

 

رده سنی 45 به بالا :

 

 

 محمد مراد غلامی .............................. اول (مرکز بهداشت)

 

                                 بیژن دانشور..................................................دوم (.معاونت درمان)

 

                             محمد داهیم .....................................................سوم ( بیمارستان امام علی (ع))