شطرنج کارمندی برادران

 

فرهاد دارابیگی.............اول

جبارآریان ................دوم (بیمارستان امام رضا(ع)  )

بهروز دژدار.............سوم (شبکه گیلان غرب )

 

 

فرهاد