گزارش عملکردشش ماه اول سال89

 

شرح فعالیت های اداره مشاوره در مردادماه 89

 

الف) نشست ها ، کارگاههای آموزشی

 

ردیف

عنـــوان

تـاریــخ

سخنــران

تعداد شرکت کننده ومکان

1

نشست دانشجویی

(( نقش آموزش مهارتهای زندگی در ارتقاء سلامت روان جوانان ))

18/1/88

 

آقای داریوش لامعی

30 نفر

نمایشگاه هفته سلامت

 

2

نشست دنشجویی

(( مهارت های انتخاب همسر ))ازدواج در دوران دانشجویی

23/1/89

 

آقای داریوش لامعی

 

50 نفر

دانشکده پیراپزشکی

3

کارگاه آموزشی یکروزه

((مهارتهای زندگی در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی ویژه دانشجویان جدیدالورود ))

9/2/89

آقای داریوش لامعی

آقای عباسی

خانم عباسپور

60 نفر

مجتمع بوستان 

4

کارگاه آموزش یکروزه

مهارتهای زندگی در راستای پیشگیری از               آسیب های اجتماعی ویژه دانشجویان جدیدالورود

6/3/89

آقای داریوش لامعی

آقای عباسی

خانم عباسپور

120 نفر

مجتمع بوستان

5

نشست شبانه

(( نشاط و شادکامی در محیط های خوابگاه  - ویژه هفته خوابگاهها ))

20/2/89

 

خانم مژگان سعیدی

30 نفر

آمفی تئاتر طالقانی

6

نشست آموزشی

((ارتباط در دوران دانشجویی و راههای برقراری                ارتباط موثر  ))

23/2/89

 

آقای داریوش لامعی

 

60 نفر

اردوی تفریحی بیستون

7

نشست آموزشی

((مهارتهای مقابله با اضطراب امتحان  ))

4/3/89

آقای داریوش لامعی

 

30 نفر

دانشکده پیراپزشکی

8

کارگاه آموزشی

(( عوامل  موفقیت تحصیلی )) ویژه دانشجویان دارای افت تحصیلی

25/2/89

دکتر پرویز شریفی درامدی

60 نفر

مجتمع بوستان

9

شرکت در نمایشگاه هفته سلامت به منظور ارائه خدمات مشاوره ای به بازدیدکنندگان

24-18

  فروردین ماه 89

کارشناسان اداره مشاوره

80 نفر

نمایشگاه

10

شرکت در نمایشگاه زوج خوشبخت

16-12

تیرماه 89

کارشناسان اداره مشاوره

60 نفر

نمایشگاه

11

نشست آموزشی

(( مقابله با اضطراب ورزشی ویژه دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ))

 

آقای محمد علی کشاورزی

90 نفر

مجتمع تفریحی صحنه

12

نشست آموزشی

((مهارتهای روانی در مسابقات ورزشی ویژه دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ))

 

آقای دکتر هژیر

90 نفر

مجتمع تفریحی صحنه

13

همکاری در اجرای نشست شبانه

((ازدواج آگاهانه ، عاقلانه ویژه دانشجویان شرکت کننده المپیاد ))

6/5/89

آقای دکترگلزاری

70 نفر

 

 

ب ) ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان:

 

1- ارائه خدمات بصورت حضوری در دفاتر مشاوره و ستاد دانشکده ها و خوابگاهها 475 مورد

2- ارائه خدمات مشاوره ای بصورت تلفنی          54 مورد

 

ج) چاپ بروشورها ،  تراکت ها و پیام های بهداشت روانی ، فصلنامه بهروان  : 

 

1- فصلنامه بهروان شماره 23- خردادماه 89 به تیراژ  : 1000 عدد 2 فصلنامه بهروان شماره 24 شهریور به تیرا 1500 عدد  ارسال به دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ، دانشگاههای سطح استان ، خوابگاهها ، دانشکده ها و کلیه واحدهای دانشگاه

 

2- بروشورهای آموزشی با عناوین :

* اضطراب

* سازگاری در خوابگاه

* مدیریت زمان

* اضطراب در ورزش

* آمادگی ذهنی برای شرکت در مسابقات ورزشی

 

د ) ارائه  خدمات روانپزشکی به دانشجویان آ سیب پذیر ( 55 مورد ):

 

* ارائه این خدمات به دانشجویان ارجاعی از مشاوران خوابگاهها و دانشکده ها و با حضور دو روانپزشک دو روز در هفته انجام شده است

 

هـ)  پیگیری فعالیتهای هسته های پیشرفت تحصیلی در دانشکده های بهداشت ، پرستاری ، مامایی ، پزشکی ، پیراپزشکی  :

 

- تهیه خلاصه آیین نامه ها جهت ارسال به اساتید مشاور

- سایر فعالیتها شامل :

* شرکت در نمایشگاه هفته سلامت به منظور ارائه خدمات مشاوره ای به بازدیدکنندگان

* شرکت در نمایشگاه زوج خوشبخت

 

 و) پیگیری طرح علمی شدن معاونت دانشجویی:

 

1- نیاز سنجی از کلیه کارشناسان در خصوص عناوین کارگاههای آموزشی مورد نیاز

2- مکاتبه با معاونت توسعه در خصوص دریافت مجوز برگزاری کارگاهها

3- مکاتبه با معاونت پژوهشی ( واحد رشد ) در خصوص تخفیف های پژوهش های دانشجویی

4- تشکیل کمیته های علمی و مشاوره با روسای دانشکدهای پرستاری مامایی ، بهداشت ، پیراپزشکی در خصوص اجرایی نمودن ایده های اساتید در برنامه ها فرهنگی اردوهاو سایر برنامه های اجر ایی و ....