گزارش عملکرد شش ماه اول 90

 

گزارش عملکردشش ماهه اول واحد نقلیه درسا ل 1390 

 

1- انجام کلیه سرویسهای دانشجویی از 7 صبح لغایت 7 بعد از ظهر

2- انجام کلیه مراسم واحدهای بسیج ، فرهنگی و ......

3- سرویس دهی به نهمین المپیاد ورزشی دانشجویان

4- اردوهای مشهد مقدس دو مرحله

5- اردوهای شبکه های تابعه طبق دستور مدیریت و واحد فرهنگی