گزارش عملکرد سال90

 

عملکرد اداره تغذیه در سال 90 فروردین لغایت آذر ماه

 

الف ) امور نظارتی و اداری :

1- تنظیم قرارداد مناقصه غذایی و واگذاری آن به بخش خصوصی

2- نظارت روزانه برمواد اولیه غذایی ، پخت غذا و توزیع آن در دانشکده  های بهداشت و پیراپزشکی و خوابگاههای مفتح . طالقانی و بوستان

2- هماهنگی جهت تهیه و پخت و توزیع غذای مصرفی در مراسمات فرهنگی ، دانشجویی معاونت دانشجویی و واحدهای مرتبط

 

آمار اردوها و مهمانهای معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی

اردیبهشت :  ( 260 اردوی امام زاده محمد ) ( 65 نهاد رهبری ) ( 40 مهنان رئیس دانشگاه )

مـرداد : 260 مهمانان رئیس دانشگاه

مهــر : ( اردوی دانشجویان جدیدالورود  600 ) ( نهاد رهبری  500 طاقبستان ) ( اردوی صحنه بسیج 200 )

آبـان : ( همایش دانشکده پیراپزشکی 300 ) ( اردوی قصر شیرین 90 )

 

3- تهیه آمار و پیگیری و نظارت بر تهیه و توزیع غذای دانشجویان خوابگاههای بوستان طالقانی مفتح در ایام تابستان

4- تهیه آمار و پیگیری و نظارت بر تهیه و توزیع غذای دانشجویان خوابگاههای بوستان طالقانی مفتح در ایام ماه مبارک رمضان افطاری و سحری

5- برنامه ریزی و هماهنگی های لازم جهت تشکیل شورای ناظرین تغذیه

6- تشکیل جلسات متعدد شورای ناظرین تغذیه نیمه اول سال هر دوهفته یک بار نیمه دوم سال هر هفته و پیگیری مصوبات جلسه

7- انجام نظر سنجی از دانشجویان در مورد انتخاب منوی غذایی

8- پیگیری مسائل مربوط به اداره تغذیه و پرسنل آن در ارتباط با دیگر ادارات واحدهای مربوطه

9- تهیه وتنظیم برنامه غذایی با همکاری شورای تغذیه و نصب در کلیه واحدهای اداره تغذیه به طور ماهانه

 

10- کنترل ورود کلیه موادغذایی به همراه ثبت زمان ورود ، مقدار و تاریخ های تولید و انقضای آنها و در صورت عدم رعایت موارد مورد نظر عودت ماده غذایی

11- نظارت بر بهداشت مواد غذایی و مکانهای توزیع غذا و همینطور پرسنل شرکت برنده مناقصه

12- صدور کارت تغذیه

13- تهیه آمار ونظارت بر پخت و توزیع موارد موجود در جدول

÷

ناهار

صبحانه

مــاه

10721

17962

1704

فروردین

18806

31927

2807

اردیبهشت

15502

19932

--

خرداد

13953

18278

--

تیر

5167

6290

--

مرداد

3990

4312

--

شهریور

18850

30781

1413

مهر

20416

28775

4112

آبان

20120

33415

4137

آذر

 

ب)امور تعمیراتی و تاسیساتی

1-  تخریب دیوارها و کف آشپزخانه سلف مرکزی و انبار و فاضلابهای آن

2- باز سازی و تعمیر دیوار و کف آشپزخانه و انبار و فاضلاب

3- جابجایی کلیه اجاق گازها و فرهای سلف مرکزی

4- نصب مجدد و لوله کشی آب و گاز و اجاق گازها

5- جابه جایی و نصب مجدد سیم ها و پریزهای برق آشپزخانه

6- تعمیر کلی سردخانه های بالای صفر و زیر صفر آشپزخانه

7- جابجایی و نصب مجدد کباب پز صنعتی

8- تغییر و تجهیز اتاق ناظرمستقیم آشپزخانه و محل صدور کارت