گزارشات تصویری- نمایش چرخ و فلکی تصاویر

2

2

2
1

1

1
13

13

13
12

12

12
11

11

11
10

10

10
9

9

9
8

8

8
8

8

8
7

7

7
6

6

6
5

5

5
4

4

4
3

3

3
25

25

25
24

24

24
23

23

23
22

22

22
21

21

21
20

20

20
19

19

19
18

18

18
17

17

17
16

16

16
15

15

15
14

14

14
37

37

37
36

36

36
35

35

35
34

34

34
33

33

33
32

32

32
31

31

31
30

30

30
29

29

29
28

28

28
27

27

27
26

26

26

گزارش تصویری/ واکسیناسیون کرونای دانشجویان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

سلسله نشست های انتخاب اصلح حضور حداکثری برگزار شده در معاونت فرهنگی دانشجویی

12  

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۷ فروردین ۱۴۰۲