کانون های فعال

کانون های فعال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عبارتند از :

 ردیف نام کانون   نام دبیر  
 1 کانون شعر و ادب    رویا محدنزاد 
 2 هلال احمر    نیما صوفیوند
 3  فعالیت های جهادی  مریم ولی پور
 4 سلامت  معصومه مهدی زاده
 5  مهدویت  علی احمدپور
 6 سبک زندگی سالم  هانیه کرمپور
 7  دانشجویان بین الملل   حسن احمد
 8  الیپی   طاهره شیرزادی
 9 تئاتر   محمد حسن امیری امجد
 10  شهدا  محسن صادقی
 11 اندیشه مینا جمشیدی
 12 خیریه امام علی (ع)   محمد معاذ شامحمدی 
 13 حجاب سارا الماسی
 14  
 15