کانون های فعال

کانون های فعال دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عبارتند از :

 ردیفنام کانون  نام دبیر  
 1کانون شعر و ادب   معصومه رمضانی
 2فناوری و اطلاعات   حامد رحیمی
 3 انجمن ابن سینا  ویدا یوسفی
 4 طه  مهدی ثابت پی
 5 اخلاق حرفه ای  آرشام امجدیان
 6 تصویر و هنر  حمید رضا کریمی میبدی
 7 هلال احمر  امیر احمدی
 8 سلامت  سپیده امیری
 9 نهج البلاغه رعنا اسکرو
 10 دحک علی رحیمی
 11 سرزمین مهر  طاهره لطفی
 12 خیریه امام علی (ع) میلاد موسوی
 13 قرآن و عترت  فاطمه فتحی
 14 پرتو  فرخنده محمدی
 15 روزنه نوید پرویزی فرد