اسامی رابطین فرهنگی شبکه ها ، مراکز و معاونت ها

 

 

فرم رابطین شبکه ها ، مراکز و معاونت و دانشکده ها  ... در سال98

شماره ثابت

شماره همراه

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

08325223430 

09183330516 

شبکه بهداشت ، درمان اسلام آباد غرب

بهرام محمدی

1

322260 

08353227835

شبکه بهداشت ، درمان گیلانغرب

زهرا محمدپور

2

7221322 

09189973102 

شبکه بهداشت ، درمان پاوه

اقبال احمدیانی

3

08383221186 

09187252084

شبکه بهداشت ، درمان صحنه

حجت مرادی

4

08323225004 

09183398346 

شبکه بهداشت ، درمان هرسین

پرویز حسینی

5

08353724643 

09189283565 

شبکه بهداشت ، درمان دالاهو

سهیلا سهیلی زاده

6

08342222440

09189466371 

شبکه بهداشت ، درمان سرپل ذهاب

علی محمد پیری

7

08354223233 

09183569321

شبکه بهداشت ، درمان قصرشیرین

مرضیه کرمی

8

17-6222913 

09188550439 

شبکه بهداشت ، درمان جوانرود

عرفان ویسی

9

4222216 

09183372787 

شبکه بهداشت ، درمان سنقر

سید حمید اجاقی

10

 08372225009

09181381309

08372223053

شبکه بهداشت ، درمان کنگاور

مسعود کلهر

11

08326576601

09182300248

شبکه بهداشت ، درمان روانسر  

مرتضی نصوری

12

  

 

مرکز آموزشی ، درمانی معتضدی

فاطمه شهبازپور

13

7210001

09181311906 

مرکز آموزشی ، درمانی امام خمینی (ره)

یونس شهسواری

14

8367984

09187292457 

مرکز آموزشی ، درمانی  طالقانی

سوسن پیری

15

83660043

09187382852

08325232944

مرکز آموزشی ، درمانی امام علی (ع)

مهدی عبدی

16

3-4276344

09185655987

مرکز آموزشی ، درمانی امام رضا (ع)

          اخــــگر

17

 

09189939146

مرکز آموزشی ، درمانی دکتر محمد کرمانشاهی

بهزاد امینی

18

 

09188306242

مرکز آموزشی ، درمانی فارابی 

خانم مهران نیا

19

8376892 

09188393732

معاونت تحقیقات و فناوری

فرح روشن پور

20

 

 

معاونت آموزشی

علیرضا کلهر

21

7266556

09183593245

معاونت بهداشتی

اعظم گرواندی

22

 43023348

09183302134

معاونت غذا و دارو

شاهین شکری

23

8358870

09188324955

معاونت توسعه مدیریت و منابع

صبا فلاح

24

4291128

09189260976

دانشکده دندانپزشکی

حمید رضا رستمی

25

8263048

 

دانشکده بهداشت

آفرتاج علیخانی

26

8279394

8282102

دانشکده پرستاری ، مامایی

سکینه عباس آبادی

27

8279190

09189223169

دانشکده پیراپزشکی

عبداله عبدالهی

28

دانشکده داروسازی

مهناز آزادی

29

4276477

09183570688

دانشکده پزشکی

مهدی نجفی

30

8243663

09183364761

فوریت های پزشکی

اکبر آزادی

31

 09183576200

09186143009

هسته گزینش

حمید رضا سعیدی