اساسنامه مرکز قرآن و عترت

اساسنامه مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مقدمه:

با استعانت از الطاف الهی و با تمسک به ذات نورانی قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام و در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوبه جلسه 575 مورخ 6/10/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی و در اجرای، مصوبه مورخ 11/9/87 شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی وابسته به شورا ی عالی انقلاب فرهنگی به منظور سیاستگذاری، توسعه، ترویج، هماهنگی، انسجام، نظارت، انجام و ارتقای کیفی و کمی فعالیت‌های قرآن وعترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» تشکیل و بر اساس اهداف، وظایف و ساختار تشکیلاتی ذیل به فعالیت می‌پردازد.

 

فصل اول: کلیات

ماده 1- تعریف:

مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از این پس مرکز نامیده می‌شود در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ ومعارف غنی قرآن کریم و مکتب حیات بخش اهل بیت علیهم السلام به فعالیت می‌پردازد که این فعالیت‌ها شامل کلیه فعالیت‌هایی می‌باشد که با موضوع قرآن کریم و معصومین علیهم‌السلام در حوزه‌های تبلیغ و ترویج ، آموزش و پژوهش ویژه دانشجویان، اعضای هیئت علمی، و کارکنان وزارت متبوع و مراکز تابعه و وابسته می‌باشد.

 

ماده 2- اهداف:

هدف از راه‌اندازی مرکز:

1- برنامه ریزی در جهت توسعه و تعمیق فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها و مراکز تابعه وزارت

2- هماهنگی، انسجام، ارتقای کیفی و کمی فعالیت‌ها

3- حمایت، هدایت و نظارت بر امور و فعالیت‌های قرآن و عترت در سطح وزارت، دانشگاه‌ها و کلیه واحدها و مراکز تابعه وزارت

 

ماده 3- وظایف:

3-1- حمایت، هدایت و نظارت فعالیت‌های قرآن و عترت واحدها و مراکز تابعه وزارت و تلاش در جهت توسعه رشد و ارتقای کیفی و کمی آن‌ها

3-2- شناسایی، جذب، آموزش و ساماندهی دانشگاهیان مستعد و علاقمند در حوزه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و تبلیغی و ترویجی قرآن و عترت و بهره‌گیری از آن‌ها در توسعه و تعمیق فعالیت‌ها

3-3- همکاری با نهادها و شخصیت‌های قرآن و عترت مراکز آموزش عالی وسایر نهادها به ویژه مرکز توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی به منظور بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و تجربیات و نیز انجام فعالیت‌های مشترک

3-4- برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی مختلف در راستای تحقق نهضت قرآن آموزی در دانشگاه‌ها و واحدها و مراکز تابعه

3-5- ایجاد زمینه لازم جهت گسترش مطالعات، تحقیقات، پژوهش‌ها و نوآوری‌ها در حوزه قرآن و عترت در سطوح و رشته‌های مختلف تحصیلی

3-6- برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، سمینارها، محافل، نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و اردوها و سایر فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی در حوزه قرآن و عترت

3-7- ایجاد نظام اطلاع‌رسانی مناسب در حوزه فعالیت‌های قرآن و عترت از طریق راه‌اندازی پایگاه اطلاع‌رسانی، نشریه و همکاری با صدا و سیما و مطبوعات و …

3-8- ایجاد زمینه لازم جهت مشارکت دانشگاهیان در عرصه فعالیت‌های قرآن و عترت از طریق تشکیل مجامع، هیئت‌ها و شوراهای قرآن و عترت

3-9- زمینه‌سازی جهت انسجام فعالیت‌های مختلف فرهنگی بر مبنای آموزه‌های قرآن و عترت

3-10- انجام سایر وظایف محوله از سوی شورای سیاسیتگذاری مرکز و مقام محترم وزارت

 

فصل دوم: ارکان و تشکیلات

ماده 4- ارکان:

1- شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فعالیت‌های قرآن و عترت وزارتخانه

2- مرکز قرآن و عترت وزارت

3- واحدهای تابعه مرکز(کانون‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها و مراکز تابعه وزارتخانه)

 

ماده 5- ترکیب اعضای شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی:

1- وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی (رئیس شورا)

2- معاون فرهنگی، دانشجویی وزارت (نائب رییس شورا)

3- مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه وزارت(دبیر شورا)

4- نماینده‌ای صاحب نظر در امور دینی و فرهنگی یا دبیر شورای فرهنگی وزارت از طرف وزیر

5- مسئول مرکز قرآن و عترت وزارت

6- معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت یا نماینده تام‌الا ختیار ایشان

7-معاون آموزشی وزارت یا نماینده تام‌الاختیار ایشان

8- معاون سلامت وزارت یا نماینده تام‌الاختیار ایشان

9- معاون تحقیقات وفن آوری وزارت یا نماینده تام‌الاختیار ایشان

10- معاون هماهنگی وزارت یا نماینده تام‌الاختیار ایشان

11- معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معطم رهبری در دانشگاه‌ها یا نماینده ایشان

12- رئیس مرکز توسعه و ترویج و هماهنگی فعالیت‌های قرآنی یا نماینده ایشان

13- نماینده دبیران کانون‌های قرآن وعترت دانشگاه‌های علوم پزشکی با پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب رییس شورا

14- یک نفر از اعضای هیئت علمی صاحب نظر در عرصه فعالیت‌های قرآن وعترت با پیشنهاد معاونت آموزشی وزارت و تصویب رئیس شورا

15- دو نفر از کارشناسان فعال، با تجربه و کارآمد در امور فعالیت‌های قرآن وعترت دانشگاهی با انتخاب سایر اعضای شورا و تصویب رییس شورا

 

تبصره1:

جلسات عادی شورای سیاستگذاری حداقل هرسه ماه یک بار با حضور اعضاء تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با تصویب اکثریت نسبی اعضای حاضر رسمیت می‌یابد.

 

تبصره2:

جلسات ضروری شورا بنا به پیشنهاد رئیس یا نائب رئیس شورا تشکیل می‌شود .

 

ماده6- وظایف شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مرکز:

شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالاترین مرجع سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کلان فعالیت‌های قرآن و عترت وزارتخانه می‌باشد که براساس وظایف ذیل عمل می‌نماید:

1- ایجاد زمینه لازم و حمایت مناسب جهت تعمیق و توسعه فرهنگ ومعارف قرآن کریم و سیره اهل بیت علیهم السلام در دانشگاه‌ها و مراکز تابعه

2- سیاستگذاری، برنامه ریزی و تدوین طرح جامع قرآن وعترت وزارتخانه

3- بررسی، تصویب و اختصاص منابع وتأمین امکانات مناسب برای انجام فعالیت‌ها

4- تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز

5- نظارت و ارزیابی فعالیت‌های قرآن وعترت وزارتخانه و رسیدگی به عملکرد مرکز

6- انجام سایر وظایف و امور محوله از سوی وزیر

 

تبصره:

مصوبات شورای سیاستگذاری نباید مغایر با اهداف و مصوبات شورای هماهنگی فعالیت‌های قرآنی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باشد.

 

ماده 7-

مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مرکزی است مستقر در معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت که در راستای توسعه، ترویج، هماهنگی، انسجام، نظارت، هدایت، ارتقای کیفی و کمی و حمایت از کلیه فعالیت‌های قرآن وعترت دانشگاه‌ها و مراکز تابعه فعالیت می‌نماید و دارای وظایف ذیل می‌باشد:

1- اجرای مصوبات شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی

2- انجام کلیه امور اجرایی و اداری مرکز در چهارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های وزارتخانه

3- ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای سیاستگزاری و برنامه‌ریزی وزارت

4- هدایت، حمایت و نظارت بر فعالیت‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها و مراکز تابعه

5- ایجاد هماهنگی و انسجام بین ارکان و تشکیلات قرآن و عترت وزاتخانه

6- برنامه‌ریزی و تنظیم تقویم سالیانه فعالیت‌ها و برنامه‌های قرآن وعترت

 

تبصره1:

مرکز قرآن و عترت برحسب نیاز اقدام به تشکیل مجامع و کمیته‌های کارشناسی، مشورتی و اجرایی می‌نماید.

 

تبصره2:

مسئول مرکز توسط معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت پیشنهاد و پس از تصویب رئیس شورا به مدت دو سال منصوب می‌شود. تمدید مسئولیت برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

 

ماده8- کانون های قرآن و عترت دانشگاه ها و مراکز تابعه:

کانون‌های قرآن و عترت دانشگاه‌ها و مراکز تابعه وزارت مهمترین و اصلی‌ترین رکن اجرایی فعالیت‌های قرآن و عترت در دانشگاه‌ها و واحدهای تابعه می‌باشند که براساس شرح وظایف مصوب شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و زیر نظر مرکز قرآن وعترت وزارتخانه فعالیت می‌نمایند.

فصل سوم: امور مالی

ماده 9- منابع مالی:

منابع مالی فعالیت‌های قرآن و عترت وزارتخانه از موارد ذیل تامین می‌شود:

1- اعتبارات تخصیص یافته از سوی وزارتخانه

2- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

 

ماده 10- انحلال مرکز:

انحلال مرکز به پیشنهاد معاون دانشجویی و فرهنگی و تصویب شورای سیاستگزاری و برنامه‌ریزی خواهد بود.

این اساسنامه با یک مقدمه، 3فصل، 10 ماده و 4 تبصره به رویت و تایید مقام محترم وزارت رسید و از تاریخ ابلاغ آن توسط وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی لازم‌الاجرا می باشد.