شرح وظایف

فعالیت های فرهنگی از ابتدای شکل گیری جهاد دانشگاهی بخشی اساسی و لاینفک از فعالیت های این نهاد را به خود اختصاص داده است . مشخصه اساسی فعالیت های جهاد در این حوزه ، تکیه و توجه به حضور و مشارکت دانشجویان در برنامه ریزی و اجرای  برنامه های فرهنگی بوده که حاصل آن طراحی و ابداع هزاران برنامه فرهنگی و جشنواره سراسری است .

تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی ، برنامه ریزی فرهنگی و تربیتی و ایجاد آمادگی فکری و مکتبی در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان بمنظور مقابله با غرب زدگی و انحرافات فرهنگی در چارچوب سیاست های فرهنگی کشور ، رویکرد اساسی جهاد دانشگاهی در حوزه فرهنگی است.

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی بمنظور حفظ و تقویت ارزش های دینی و آرمانهای انقلاب اسلامی و ایجاد محیطی پویا و با نشاط در دانشگاه و استفاده از استعدادها و توانمندی های دانشجویان ، با تلاش جهت نیل به اهداف فرهنگی و اسلامی کردن دانشگاهها فعالیت ها و برنامه های خود را با تاکید بر دستیابی به اهداف تعیین شده در 8 محور فعالیت های دینی ، ادبی ،هنری ،کتاب و کتابخوانی ، نشریات دانشجویی ، مسابقات سراسری ، همایش ها و مجامع و فعالیت های سیاسی از ابتدای تشکیل این نهاد متمرکز ساخته است .

 

 

اهداف  

1-      تبلیغ و ترویج اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی بمنظور جلوگیری از انقطاع نسلها و مقابله با تهاجم فرهنگی .

2-      رشد خلاقیت ها و پرورش استعدادهای هنری نسل جوان به ویژه دانشجویان .

3-      تعمیق گرایش ها و باورهای دینی و آگاهی های نسل جوان .

4-      ایجاد زمینه برای تقویت مشارکت فعال جوانان به ویژه دانشجویان در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور .

5-      ایجاد زمینه فرهنگ ، تالیف ،نشر و نقد آثار علمی و فرهنگی .

حوزه معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد استان کرمانشاه با تحت پوشش قراردادن مستقیم دو دانشگاه علوم پزشکی پزشکی و رازی در 9 دانشکده پزشکی ، پرستاری ،مامایی ،بهداشت ، داروسازی ،ادبیات و علوم انسانی ،فنی و مهندسی ، علوم ،کشاورزی و علوم اجتماعی و فعالیت غیر مستقیم در دانشگاههای پیام نور ،آزاد اسلامی و دانشکده علوم قرآنی مراکز ستاد جامع دانشگاه علمی ،کاربردی برنامه ریزی می نماید .