سالن ها و امکانات ورزشی

 

و س ل
ذ ی ر

 1- مجموعه ورزشی فجر شامل امکانات  : زمین چمن فوتبال – سالن تنیس – سالن بدنسازی – سالن کشتی – سالن چند منظوره ( بسکتبال – والیبال – بدمینتون )

آدرس :  بلوار دولت آباد -  بیمارستان فارابی - دانشکده بهداشت - مجموعه ورزشی فجر

تلفن :  8261616

 2-  مجموعه ورزشی شهدا شامل امکانات :  تنیس–سالن کشتی–سالن بدنسازی– اتاق شطرنج–سالن چندمنظوره باسرویس کامل

 آدرس :  سرخه لیزه ، روبه روی  بیمارستان امام رضا

تلفن :  4276902  

 
تربیت بدنی 7
تربیت بدنی 6 
تربیت بدنی 4
تربیت بدنی 3
تربیت بدنی 1  تربیت بدنی 9
تربیت بدنی 5