آدرس و شماره تلفن مجموعه

آدرس :  سرخلیزه ، روبه روی  بیمارستان امام رضا

تلفن :  4276902

امکانات:   سالن تنیس – سالن بدنسازی – سالن کشتی –  سالن رزمی - اتاق شطرنج - سالن چند منظوره ( باسرویس کامل  )
 

 

برنامه کلاسهای واحد تربیت بدنی مجموعه شهدا نیمسال اول

  برنامه کلاسهای واحد تربیت بدنی مجموعه  شهدا نیمسال اول 91 1390

ایام هفته

10 -8

12 -10

14 -16

شنبه

تربیت بدنی ( 1 )

( 3 .پ .ر ) ( 3 .پ .پ ) برادران 

  سعیدی نسب

-------------

تربیت بدنی ( 1 )

پزشکی ، (خواهران )  کهریزی

یکشنبه

 

تربیت بدنی ( 1 )

( 1 .پ .1 . ع ) ( 1 .پ .ب ) برادران 

سعیدی نسب

تربیت بدنی (2)

پرستاری ،  (برادران )  سعیدی نسب

تربیت بدنی ( 1 )

ترم اول کاردانی بهداشت حرفه ای ، (برادران ) رمضانی

ترم اول کارشناسی پیوسته بهداشت محیط ، (برادران )  رمضانی

دوشنبه

---------

تربیت بدنی ( 1 )

( 1 .پ .ع ) برادران سعیدی نسب

--------

سه شنبه

---------

---------

---------

چهارشنبه

---------

---------

تربیت بدنی ( 1 )

پزشکی ، (برادران )  مظاهری

پنج شنبه

تربیت بدنی ( 1 )

داروسازی  ، (برادران )  محمدی

تربیت بدنی ( 1 )

پزشکی ، داروسازی ، (خواهران )

کهریزی

 

---------

تربیت بدنی ( 1 )

پزشکی ، (برادران ) مظاهری

 

فوق برنامه ورزشی مجموعه شهدا 6 ماهه دوم سال 1390

فوق برنامه ورزشی مجموعه شهدا 6 ماهه دوم سال 1390

ایام هفته

6- 4

8 - 6

10 -8

شنبه

کاراته ( برادران )

بدمینتون ( برادران )

 تکواندو ( برادران )

والیبال ( برادران )

 

فوتسال  ( برادران  دانشجو )

شطرنج ( برادران  دانشجو )

 

یکشنبه

شطرنج  (خواهران  وبرادران )

بدمینتون   (خواهران )

بسکتبال ( خواهران )

 

------------

دوشنبه

کاراته ( برادران )

بدمینتون ( برادران )

تکواندو ( برادران )

والیبال ( برادران )

 

فوتسال  ( برادران  )

سه شنبه

شطرنج  (خواهران  وبرادران )

بدمینتون   (خواهران )

بسکتبال ( خواهران )

 

--------------

چهارشنبه

کاراته ( برادرانتکواندو ( برادران )  دانشجو )

بدمینتون ( برادران )

 

والیبال ( برادران )

 

فوتسال  ( برادران  دانشجو )

شطرنج ( برادران  دانشجو )

 

پنج شنبه

شطرنجمسابقات لیگ فوتبال   (خواهران  وبرادران )

بدمینتون   (خواهران )

 

--------------

جمعه

کوهنوردی (خواهران وبرادران )