برنامه های قهرمانی

لیگ فوتسال کارمندی باشرکت ، تیمهایی از ادارات تابعه دانشگاه

دوشنبه و پنجشنبه ها ساعت 13 الی 21

 

 

 

مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور

مسابقات ورزشی دانشجویان پسر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در چهار ماهه پایان سال در رشته های ذیل برگزار می گردد .

ورزشکاران این رشته ها علاوه برشرکت درتمرینات جهت ارائه برخی مدارک به دفتر تربیت بدنی مراجعه نمایند.

والیبال - بدمینتون - شطرنج - تنیس روی میز