برنامه های مهر ماه

برنامه های ورزش های همگانی اداره تربیت بدنی معاونت دانشجویی و فرهنگی

مناسبت
تاریخ
محل اجرای برنامه
عنوان
ردیف
 
15/7/90
منطقه نجوبران
 
کوهپیمایی گروه کوهنوردی برادران دانشجو
1
 
29/7/90
منطقه بیستون
کوهنوردی گروه کوهنوردی خواهران دانشجو
2
 به مناسبت هفته تربیت بدنی
90/7/30
سالن شهدا
مسابقات آمادگی جسمانی پسران دانشجو
3
به مناسبت هفته تربیت بدنی

90/7/26

خوابگاه طالقانی

مسابقات تنیس روی میز خواهران دانشجو

4
 به مناسبت هفته تربیت بدنی

90/8/5

استادیوم آزادی

مسابقات دو سرعت و استقامت

5