معاونت فرهنگی، دانشجویی(Deputy of Cultural and Student Affairs)

The deputy includes the following managements:

1-Student Affairs Management
2-
Management of Cultural Affairs and Extracurricular Activities

3- Management of Physical Education

4-Student Counseling and Mental Health Office

5-Informatics

****Address: second floor, Building No. 2 for the University of Medical Sciences, Shahid Beheshti Blvd., Kermanshah

****Contact Numbers:08338369856

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

این معاونت شامل مدیریتهای ذیل می باشد :

 1 ـ مدیریت امور دانشجویی
2 ـ مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه
3-مدیریت اداره تربیت بدنی
4-اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان
5-انفورماتیک

 

**** نشانی : کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی، طبقه دوم

**** شماره تماس :  08338369856