تماس با ما

آدرس: کرمانشاه بلور شهید بهشتی - روبروی بیمارستان امام علی (ع) ساختمان شماره 2 دانشگاه علوم پزشکی، معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

شماره تماس: 08338377085