حضور پرشور دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در راهپیمایی روز قدس

25

25

25
24

24

24
23

23

23
22

22

22
21

21

21
20

20

20
19

19

19
18

18

18
17

17

17
16

16

16
15

15

15
14

14

14
13

13

13
12

12

12
11

11

11
10

10

10
9

9

9
8

8

8
7

7

7
6

6

6
5

5

5
4

4

4
3

3

3
2

2

2
1

1

1

گزارش تصویری/ واکسیناسیون کرونای دانشجویان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

سلسله نشست های انتخاب اصلح حضور حداکثری برگزار شده در معاونت فرهنگی دانشجویی

12  

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱