دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان

دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان :

نام و نام خانوادگی : آقای حسن ناصری 
تاریخ تولد: متولد 1348
مقطع تحصیلی : کارشناس فیزیوتراپی ، فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

سابقه کار :

- 22 سال از سال 1377 تا 1385 به عنوان کارشناس فیزیوتراپی در مرکز ، آموزشی ، درمانی فارابی 

- از شهریور سال 1385 تا بهمن سال 1386 در مرکز آموزشی ، درمانی امام رضا(ع)

-از دی ماه 78 به عنوان مسئول کانون قرآن دانشگاه تا سال 1389 از تیرماه سال 1379 تاکنون دبیر شورای بدوی انضباظی دانشجویان . 

 

* آدرس دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان :

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی - ساختمان شماره 2 دانشگاه ، طبقه دوم  معاونت فرهنگی ، دانشجویی - اتاق شماره 7 . تلفن : 38379343