اسامی نشریات دانشگاهی

لیست مشخصات نشریات دانشگاهی  ( بخش کارمندی )دانشـــگاه  علـوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی  کرمانشــاه

 

ردیف

نام نشریه

نام صاحب امتیاز (حقیقی/ حقوقی)

نام مدیر مسئول

زمینه انتشار نشریه

ترتیب انتشار نشریه

سال اخذ مجوز انتشار

تاریخ آخرین شماره منتشر شده

شماره ثابت دفتر نشریه

شماره همراه مدیر مسئول

پست الکترونیک نشریه

1

بهروان

معاونت دانشجویی، فرهنگی

دکتر رضا علی بخشی

تخصصی روانشناسی

فصلنامه

1390

بهار 92

8368865

09181334404

 

2

طوبی

 

دفتر بانوان

دکتر خادمی

فرهنگی، اجتماعی، علمی

ماهنامه

1388

زمستان 90

8362987

09188392009

 

3

کتیبه

معاونت دانشجویی، فرهنگی

بهمن الماسی

خبری ،فرهنگی ، اجتماعی

فصلنامه

1387

بهار 92

8353943

09187264191

 

4

علمی،پژوهشی ،پیراپزشکی

هیئت علمی

کامران سلیمی

علمی ،آموزشی ، پژوهشی

فصلنامه

1389

بهار 92

8279697

8264023

 

5

پژوهشیار

معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر فرید نجفی

خبری ،اطلاع رسانی ،تربیتی

فصلنامه

1390

بهار 91

8376892

09183853465

راکد شده است

6

دریچه

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مهدی محمدی

خبری ،فرهنگی و علمی

ماهنامه

1378

تابستان 92

8353550

09183320421

daricheh@ kums.ic.ir

7

فناوری سلامت

مرکز رشد معاونت تحقیقات و فناوری

دکتر محمود امیری

خبرنامه فناوری سلامت (خبری ، علمی )

فصلنامه

1394

اردیبهشت 94

38353943

-

-

 8 درگاه سلامتمعاونت غذا و دارو   دکتر امید عبدی علمی ،ترویجی گاهنامه 1394بهمن ماه 94  34302345 09181324611 
 

لیست مشخصات نشریات دانشگاهی  ( بخش دانشجویی )


ردیف

نام نشریه

نام صاحب امتیاز (حقیقی/ حقوقی)

نام مدیر مسئول

زمینه انتشار نشریه

ترتیب انتشار نشریه

سال اخذ مجوز انتشار

تاریخ آخرین شماره منتشر شده

شماره ثابت دفتر نشریه

شماره همراه مدیر مسئول

1

میثاق قلم

بسیج دانشجویی

عرفان اشرفی

فرهنگی سیاسی-اجتماعی

ماهنامه

1376

بهار 92

8367399

09386060228

2

پویش

 

جهاد دانشگاهی

حدیث ملکیان

فرهنگی- اجتماعی

ماهنامه

1390

بهار 92

8369166

09186855998

3

راهی

 

کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر پرویز مهاجری

علمی،پژوهشی،ادبی

ماهنامه

1390

بهار 91

8369850

09123715418

4

سپید واژگان

معاونت دانشجویی ، فرهنگی

شیرین شجاعی

خبری،فرهنگی  و اجتماعی

گاهنامه

1392

زمستان 92

8353943

09374421215

      5

تلنگر

بسیج دانشجویی

علی مرادی دیره

سیاسی فرهنگی اجتماعی

گاهنامه

1393

مهرماه93

8367399

09375437320

6

کتیبه های آسمانی

مرکز قران و عترت

طاهره لطفی

قرانی ، خبری ، فرهنگی

گاهنامه

1394

اردیبهشت ماه 94

38353943

38353943

 7 نسخه پیچ کانون ابن سینایاسمن یزدانی علمی ،آموزشی گاهنامه 1394 مهرماه 94 38353943 09362292848 
 8 پالس معاونت فرهنگی ،دانشجوییآزین محمدی  فرهنگی ، هنری و اجتماعی  ماهنامه 1394 مهرماه94 38353943 09380352188 
 9 سیب کانون دانشجویی سلامتسپیده امیری فرهنگی ، هنری و اجتماعی  گاهنامه 1394 آذرماه94 38353943 09182684755 
 10 آینده کانون دانشجویی هلال احمر امیر احمدی فرهنگی ، هنری و اجتماعی  گاهنامه 1394 آذرماه94 38353943 09187238082