شــرح وظایف

  کمک به مراجعین در راستای شناخت بهتر خود ü
üکمک به مراجعین در انتخاب و تصمیم گیریهای مهم زندگی مانند : انتخاب رشته تحصیلی ، شغلی ، اجتماعی و ....
 üکمک به مراجعین در بهبود سازگاری خانوادگی ، همسر گزینی ، روابط زناشوئی
     üکمک به پیشگیری از بروز مشکلاتی که می تواند سر منشا ایجاد اختلالات عمیق ، عاطفی ، شناختی
 üکمک به مراجعین در فراگیری مهارتهای لازم برای برقراری روابط سالم با افراد دیگر در محیط های مختلف اجتماعی
 üمعرفی دانشجویان جهت دریافت خدمات روان پزشکی در صورت نیاز
üبررسی مسائل تحصیلی دانشجویان وپیگیری علل افت تحصیلی در آنان
 üدعوت از دانشجویان در معرض خطر آسیب های تحصیلی و ارائه برنامه ریزی درسی و مشاوره تحصیلی به آنان
 شرکت در کمیسیون موارد خاص دانشجویان ü
üبرگزاری جلسات شورای تامین بهداشت روانی دانشجویان با حضور ریاست محترم دانشگاه ، معاونین آموزشی و دانشجویی ، روسای دانشکده ها و سایر مسئولین مربوطه جهت بررسی مسائل دانشجویان   
üهمکاری در برگزاری گردهمایی آغاز سال تحصیلی جهت دانشجویان جدید الورود و جلسه آشنایی با آنان
 üتکمیل پرونده پزشکی ، اجتماعی و اجرای آزمون سلامت روان
برگزاری همایش ، سمینار و نشست های علمی و جلسات پرسش و پاسخ در حیطه مسائل روان شناختی ü
برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه آموزش مهارتهای زندگی ، مهارتها و فنون مطالعه برتر و برنامه ریزی درسی ü
üتهیه و توزیع فصلنامه روانشناختی بهروان ، پیامهای بهداشت روانی و بروشورهای آموزشی
 üتهیه کتب و نوارهای آموزشی در زمینه مسائل مختلف زندگی دانشجویان و در اختیار گذاشتن آنها بصورت امانت جهت ارتقاء سطح دانش و سلامت روان شناختی
تدوین و اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی و کاربردی در راستای مسائل مختلف دانشجویان ü
سنجش و ارزیابی توانائیهای شناختی و هوش و ویژگیهای شخصیتی دانشجویان ü
مکاتبه با والدین دانشجویانی که ارائه خدمات روان شناختی و مشاوره ای به آنها ضروری است ü
شناسایی منابع حمایتی داخل و خارج از دانشگاه و استفاده از آن جهت کمک به دانشجویان نیازمند ü 

 

 اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بعنوان متولی سلامت روان دانشجویان و با هدف ارتقاء سطح بهداشت روانی این عزیزان و پیشگیری از بروز و شیوع آسیب های روانی، خدمات خود را با رعایت اصل رازداری در بخش های متعدد و متنوع به شرح ذیل به دانشجویان ارائه می دهد:

ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی:

تیم تخصصی مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شامل روانپزشک، روانشناس ، مشاوره خانواده و ازدواج، مشاوره تحصیلی، است. متخصصان این مرکز به شیوه‌های گوناگونی خدمات درمانی ارائه می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از: مشاوره حضوری، مشاوره تلفنی. این خدمات در تمامی روزهای هفته در اداره مشاوره دانشگاه و شعبات آن در سطح خوابگاه ها و دانشکده ها ارائه می شود.

خاطر نشان می شود ارائه خدمات روانپزشکی در روز سه شنبه هر هفته از ساعت 12 الی 15 به دانشجویان گرامی ارائه خواهد شد.

 

شرح وظایف:

 

اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در قالب سطوح سه گانه پیشگیری ، قادر به انجام خدماتی از قبیل ارائه راهنمائی و مشاوره در زمینه های اجتماعی ، اخلاقی ، تربیتی ، روانی ، رفتاری ، تحصیلی ، شغلی ، ازدواج ، خانواده و ... می باشد.

در این راستا این اداره بعنوان یکی از واحدهای حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه اهداف زیر را دنبال می نماید.

1-   تلاش در جهت کمک به دانشجویان در شناخت بهتر استعدادها، رغبت ها، ارزشها، نگرشهای حاکم بر جامعه و بکارگیری این قابلیتها در تعالی فردی و اجتماعی.

2-   کمک به سازگاری مؤثر با محیط جدید تحصیلی، آشناسازی دانشجویان با فرصتهای مناسب محیطی و درک تجارب خویش در سازگاری با واقعیتهای موجود.

3-   کمک به حل مشکلات تحصیلی، خانوادگی، رفتاری، عاطفی، روانی و ایجاد زمینه هایی به منظور اعتلای علمی- اخلاقی دانشجویان و سعی در رفع موانع موجود در جهت رسیدن به اهداف.

4-   کمک به دانشجو در تصمیم گیری آگاهانه و حسن انتخاب در زمینه های مختلف.

5-   تلاش در جهت پیشگیری از بروز و شیوع مسائل و مشکلات (روانی-رفتاری-تربیتی و عاطفی) دانشجویان به منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی، فردی و اجتماعی آنان و ارتقاء سطح بهداشت روانی به فضای عمومی دانشگاه.

6-   تحقیق درباره مسائل و مشکلات دانشجویان دانشگاه برای شناخت عوامل آسیب زا.

7-   مشاوره با دانشجویان در جهت کمک به پیشرفت تحصیلی، بهبود در روابط اجتماعی و سازگاری مؤثر با محیط.

8-   برگزاری کارگاهها و سخنرانیها برای دانشجویان و کارکنان با هدف ارتقاء بهداشت روان.